Συμπερίληψη- Ολική Εκπαίδευση

Συμπερίληψη- Ολική Εκπαίδευση- Όροι εφαρμογής στο Γενικό Σχολείο

Η έννοια της συμπερίληψης ή ολικής εκπαίδευσης αναφέρεται στην καινοτόμο ανάπτυξη του σημερινού σχολείου και αφορά στην ένταξη του παιδιού με ειδικές μαθησιακές ανάγκες σε μονάδες εκπαίδευσης “τυπικού τύπου” όπου φοιτούν άτομα “τυπικής ανάπτυξης”.

Η ουσία της έννοιας της συμπερίληψης είναι να μπορούν τα παιδιά με δυσκολίες να τοποθετούνται στο σχολείο της γειτονιάς τους. Δίνει ίσες ευκαιρίες για κοινωνική ένταξη. Οι σχολικές δομές δεν διαχωρίζονται πια σε “ειδικές” και “γενικές”.

Όλα τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα ενεργής συμμετοχής στα σχολικά δρώμενα. Εδώ γίνεται αναφορά στο σύνολο των μαθητών και όχι στον διαχωρισμό τους. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά δεν στιγματίζονται στην ταυτόχρονη φοίτηση τους με τα υπόλοιπα παιδιά. Έτσι ολοκληρώνεται η κοινωνική τους ανάπτυξη. Μέσω της συμπερίληψης επιτυγχάνεται η αλληλοαποδοχή και η αλληλοϋποστήριξη των παιδιών αυτών. 

Ο ειδικός εκπαιδευτικός είναι βεβαίως απαραίτητος στην τάξη και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών κρίνεται απαραίτητη. 

Μία τέτοια εφαρμογή απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών. Σκοπός είναι τα γενικά σχολεία να είναι σχολεία για όλους, με σχεδιασμούς αναλυτικών προγραμμάτων, πού θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών στο σύνολό τους.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε το σχόλιο σας