Το κεντΡο Μασ

Μάθετε για το κέντρο μας και τα θεραπευτικά σταδια που ακολουθούμε

Λίγα λόγια για μας

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Στο κέντρο, Διάπλαση Παίδων στο Νέο Κόσμο, παρέχουμε υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης και ψυχολογικής υποστήριξης. Ο χώρος είναι άρτια εξοπλισμένος και απόλυτα φιλικός και ευχάριστος για τα παιδιά. Στοχεύουμε στην έγκαιρη αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση κάθε περιστατικού. Οι διεπιστημονική μας ομάδα είναι εξειδικευμένη και συνεχώς ενημερωμένη στις νέες επιστημονικές μεθόδους. Για να επιτευχθεί η ενεργή συμμετοχή του παιδιού στη θεραπεία, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τα μέγιστα αποτελέσματα, βασιζόμαστε στο παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι ο μόνος τρόπος ουσιαστικής μάθησης καθώς γίνεται με βιωματικό τρόπο. Το παιδί αναπτύσσεται νοητικά, κινητικά, κοινωνικά και γνωστικά μέσω του παιχνιδιού.

Επικοινωνία

Θεραπευτικά στάδια

Τα βήματα που ακολουθούνται στην θεραπεία είναι τα εξής:  

1. Επικοινωνήστε μαζί μας

Καλέστε μας για να μας εκφράσετε τον προβληματισμό και το αίτημά σας. Κατόπιν θα κανονίσουμε ένα ραντεβού γνωριμίας δωρεάν.

2. Στο πρώτο ραντεβού μαζί σας 

Στην πρώτη μας συνάντηση θα γνωριστούμε και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τους προβληματισμούς σας σχετικά με την πορεία ανάπτυξης και τις δεξιότητες του παιδιού σας. Κατόπιν θα ληφθεί πλήρες ιστορικό ανάπτυξης του παιδιού για να έχουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα του. Έπειτα θα κλείσουμε ένα ραντεβού για να αξιολογηθεί το παιδί από τον θεραπευτή που κρίνεται αρμόδιος.

Parents With Little Daughter Sitting At Psycholigist's Office After Successful Therapy
Speech therapist working with little boy in office

3. Αξιολόγηση

Ραντεβού της αξιολόγησης ο θεραπευτής μέσα σε φιλικό κλίμα αξιολογεί το παιδί έτσι ώστε να καταλήξει στην αποτελεσματικότερη θεραπευτική μέθοδο. Τα αποτελέσματα και η ενημέρωση από την αξιολόγηση γνωστοποιούνται στους γονείς και προτείνεται θεραπευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει το είδος των θεραπειών και τη συχνότητά τους.

4. Έναρξη των θεραπειών 

Η θεραπείες ξεκινούν προσαρμοσμένες στις ανάγκες του παιδιού και με βάση την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. 

5. Συνεχής ενημέρωση 

Οι γονείς ενημερώνονται για την πορεία των θεραπειών και των αποτελεσμάτων τους σε τακτά χρονικά διαστήματα προφορικά ή γραπτά. Η θεραπείες προσαρμόζονται συνεχώς στις ανάγκες που προκύπτουν και οι θεραπευτικοί στόχοι αλλάζουν όταν και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Επικοινωνία