Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαθησιακές Δυσκολίες

Η δυσκολίες μάθησης απευθύνονται περίπου στο 15% με 20% του μαθητικού πληθυσμού με κανονική ή αυξημένη νοημοσύνη. Ο όρος “Δυσκολίες Μάθησης” περιγράφει μία ομάδα παιδιών με διαταραχές στην γλώσσα, ομιλία, ανάγνωση, επικοινωνία αλλά με ομαλή ανάπτυξη στους περισσότερους τομείς λειτουργικότητάς τους. Η ανάγνωση είναι η πλέον σοβαρή δυσκολία των παιδιών αυτών, η οποία συχνά συνυπάρχει με την ΔΕΠ-Υ.

Στις μαθησιακές δυσκολίες εντάσσονται και οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως η δυσλεξία. Δυσλεξία είναι η δυσκολία πρόσκτησης του γραπτού λόγου, αναγνώρισης και αποκωδικοποίησης μεμονωμένων λέξεων. 

Τρεις μορφές δυσλεξίας 

* Οπτική 

* Ακουστική 

* Μικτή 

Η δυσλεξία είναι μια διαταραχή που αφορά κυρίως στον γραπτό λόγο. Κύριο έλλειμμα είναι η φωνολογική ενημερότητα, δηλαδή η ικανότητα του εγκεφάλου να αναγνωρίζει και να χειρίζεται τους ήχους (φωνήματα) του λόγου και να τα ταυτοποιεί με τα αντίστοιχα σύμβολα του γραπτού λόγου (γραφήματα). Τα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας γίνονται εμφανή ακόμα και από την προσχολική ηλικία. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την πρώιμη αξιολόγηση των νηπίων για να αποφευχθούν ή να μετριαστούν δυσκολίες που θα εμφανίσει το παιδί στα πρώτα χρόνια του σχολείου.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε το σχόλιο σας